Home

Smøring av Astro-3 monteringen

Up one level
Jeg kjøpte Lidl-refraktoren i desember 2005. Den medfølgende Astro-3 ekvatorialmonteringen har jeg utstyret med en Vixen MT-1 motor som jeg hadde til overs.  Jeg bruker monteringen som transportabel reisemontering. Montering av motor har jeg beskrevet  på en egen side.

Smøring

Konsistensen til smørningen som er brukt fra fabrikken ligner mer på lim enn på smørefett. I likhet med en del andre har jeg derfor valgt å skifte ut dette fettet. Det er en rimelig enkel oppgave. Start med å fjerne dekselet for snekkeskruen.

Her ser vi tannhjulet på timeaksen,
 

og de enkelte bestanddelene til snekkedrevet (etter rensing i white-spirit).

Skru av dekselet under timeaksen ved å løsne skruen markert med pil og fjern dekselet.

Løsne mutteren med en 17mm pipenøkkel.

Trekk ut akslingen.
 

Detaljbilde av tannhjulet (renset). Det har 138 tenner på mitt eksemplar, men jeg har hørt at antallet kan variere litt fra montering til montering. Hvis du planlegger å motorisere monteringen med computerstyring må du vite antallet for å kalkulere riktig hastighet.

Lagerhuset. Det øvre lageret er av plast. Det nedre lageret er ganske enkelt et hull i godset i lagerhuset.

Alle delene til timeaksen frigjøres ved å løsne låseskruen (øverst i bildet). Da kan man trekke av tannhjulet. Delene renses godt og settes inn med fett som fungerer bra i de temperaturforholdene du har. Jeg valgte følgende fett fra Biltema:

Det skal ifølge Biltema være egnet for temperaturer fra -30o C til + 150o C.---

Deretter monteres delene sammen på samme måte som de var. Når du trekker til muttrene som låser timeaksen og snekkeaksen må du passe på at du ikke bruker for mye kraft. Da vil aksene rotere for tregt. Det gjelder å bruke akkurat passe kraft slik at aksene løper lett, men uten slark.

Deklinasjosaksen demonteres ved å fjerne snekkehuset og å skru ut de 2 låseskruene nede i den store mutteren med gradeskala.Deklinasjonsaksen, mutter med gradeskala og 2 låsekruer.
 Trekk så ut akslingen, rens delene og sett inn med nytt fett. Sett sammen igjen og pass på å trekke til mutteren med passe moment slik at akslingen løper lett, men uten slark.
 

Tilbake til hovedsiden

© 2006 Odd Høydalsvik