Home

Motorisering av Astro-3 monteringen

Up one level

Jeg kjøpte Lidl-refraktoren i desember 2005. Planen var å bruke en Vixen MT-1 motor som jeg hadde til overs til å motorisere timeaksen på samme måte som beskrevet av Carsten Arnholm her. Imidlertid er monteringen noe forandret i forhold til året før. Her er et bilde av monteringen før modifiseringene. Jeg startet med å fjerne det blanke hjulet som kan brukes for å dreie monteringen i RA. Jeg fjernet også clutchspaken (den blanke dingsen med spak midt på bildet).For å ha mulighet for å bruke monteringen på lavere breddegrader enn våre måtte jeg finne en ny løsning for montering av motoren. Den originale kapslingen måtte fjernes, og en brakett ble laget av 2mm aluminiumsplate.


Brakett for MT-1 motor

Brakett for MT-1 motor

Pilene indikerer hullene for å skru fast braketten til snekkehuset for timeaksen på Astro-3 monteringen.
Her er festeskruene for snekkehuset fjernet.
En mutter og en skive i M5-dimensjon gjør tjeneste som avstandsstykke og anlegg for braketten. (Man tager hvad man haver...)
Motorbraketen festet med 3 stk. M4-skruer.
Sett fra den andre siden. Kontakt for tilkobling av Boxdörfer MTS-3SDI  kontroller.
Det ferdige resultatet. Konstruksjonen tillater tilting i området 8-90 grader. Det skulle holde for de fleste reisemål. Det er mulig å bygge den slik at alle breddegrader kan dekkes. Da må braketten "knekkes" noe inn mot timeaksen og forlenges noe slik at motorhuset kommer lenger opp og mot venstre på bildet over. Dette får kanskje bli et nytt prosjekt senere.
Etter hvert får jeg vel lage et deksel som beskytter motoren, ledningene og loddepunktene mot fuktighet og mekaniske påkjenninger...

Foreløpige målinger av drift tyder på en nøyaktighet på ca 50-60 buesekunder.
Mer stoff kommer etter hvert som jeg får jobbet mer med den.


Oppdatering 12 mars 2006:
Her er første skikkelige målingen av drift, målt med K3CCDTools. Som vi ser av grafen er periodisk feil i størrelsesorden 90 buesekunder. Noe mer enn først antatt. Greit nok for visuelt bruk, men ikke for lange eksponeringstider.

Smøring

Smørningen som er brukt fra fabrikken ligner mer på lim enn på smørefett. I likhet med mange andre har jeg derfor valgt å skifte ut dette fettet. Det er en rimelig enkel oppgave som er beskrevet her.

Tilbake til hovedsiden


© 2006 Odd Høydalsvik