Home

Annular Solar Eclipse Spain 2005

Up one level
Annular Solar Eclipse 2005

Picture taken during eclipse at Calpe, Spain. October 03 2005, 09:38-12:32 UT+2.
Cameras:
Canon EOS 20D with EFS 17-85mm at 17mm used for background image. (Slightly cropped.)
Canon EOS 500N (Rebel G) with EF 28-105mm used for solar path.

The final picture is a sandwich of five images. The landscape was photographed two days before the eclipse during a survay trip to locate a good observation spot. It was taken at 09:36 in the morning, two days and six minutes before the start of the eclipse, with the sun just outside the left edge of the picture. I planned to use this spot for the observation of the eclipse in order to make a true image of the path of the sun above this beautiful scenery, (similar to what I did under the eclipse in 2003).
However, the next day the sky was completely overcast, and in the morning the day of the eclipse there were still lots of clouds. Humid air, wind and the cliff formed mist on the left side of the cliff. So I decided to drive a few km to the southwest and observe the eclipse from Mirador Monte Toix where conditions seemed more stable. This seemed to be a good choice, and there were only a few thin clouds in front of the sun towards the end of the eclipse. The only drawback was the lack of an interesting foreground. So, the final picture had to be "faked" by making a sandwich.


The path of the sun was captured by multiple excposures on Kodak Ektachrome 100VS slides film. The exposures were taken with 6 minutes intervals. A home-made solar filter was used in front of the lens.
Calculations showed that the sun would move 35 degrees horisontally and 25.5 degrees vertically. In order to get it all in a single frame I would have to use a lens with a focal length of approx. 45-50mm. In order to obtain better resolution in the images I decided to split the multiple exposure into 3 frames, using a focal length of 70mm, and camera oriented vertically (angle of view: 18x27 degrees).  I would then have to pan the camera horisontally between each frame. This seemed like a good idea, but in practice things became a bit more complicated. First, my tripod was not very sturdy, so the path was not recorded smoothly. Second, at the end of the eclipse the sun began to move out of the viewfinders upper edge, so I had to abort the third frame - tilt the camera upwards and make the 2 last shots on a frame number 4. The resulting 4 pictures looked like this:

Bildet er en sammenkopiering av fem bilder. Landskapet ble fotografert to dager før formørkelsen på en rekognoseringstur for å finne et bra sted å observere formørkelsen. Det ble tatt kl 09:36 om morgenen, to dager og seks minutter før starten på formørkelsen. Sola var like utenfor venstre kant av bildet. Jeg planla å bruke dette stedet  som standplass under formørkelsen, og  lage en ekte registrering av solas gang over det vakre landskapet. (På samme måte som under formørkelsen i 2003.)
Dagen før formørkelsen var det helt overskyet. Om morgenen på dagen for formørkelsen var det fortsatt en hel del skyer. Fuktig luft som blåste inn over klippen førte til lokale tåkedannelser på venstre siden av klippen. Jeg tok ikke sjansen på å observere derfra. Vi kjørte derfor et par km sørvest for Calpe til Mirador Monte Toix der forholdene virket mye mer stabile. Dette var et bra valg, det var bare noen få tynne skyer  foran solen mot slutten av formørkelsen. Det eneste minuset var at jeg manglet en interessant forgrunn. Dermed ble det til at jeg "jukset" litt og lagde en "sandwich".

Solens gang over himmelen ble registrert ved multieksponering på Kodak Ektachrome 100VS slides film. Eksponeringene ble gjort med seks minutters mellomrom. Jeg brukte et hjemmelagd solfilter foran objektivet. Beregninger viste at sola ville bevege seg 35 grader horisontalt og 25,5 grader vertikalt i løpet av formørkelsen. For å få med alt på en filmrute ville jeg måtte bruke en brennvidde på ca 45-50mm. Bildet av sola ville da bli veldig lite. Jeg ønsket litt bedre oppløsning og bestemte meg for å dele opp forløpet i 3 bilder, og bruke en brennvidde på 70mm (bildevinkel 18x27 grader). Med kameraet montert vertikalt skulle jeg da kunne få med alt ved å dreie kameraet i horisontalplanet mellom hvert bilde. I praksis ble det litt trøblete. For det første var ikke stativet særlig stødig (det beste stativet brukte jeg til bilder med lang tele). Dermed flyttet kameraet seg litt mellom noen av eksponeringene, og solbanen ble litt "hakkete". For det andre så oppdaget jeg mot slutten av formørkelsen at sola begynte å forsvinne ut av søkeren i øvre kant. Jeg avsluttet det tredje bildet, tiltet kameraet litt oppover og tok de to siste eksponeringene på bilde nr. 4. De 4 bildene så slik ut etter framkalling og scanning:

Annular Solar Eclipse 2005  

The slides were scanned with a Nikon Coolscan V ED.
Bildene ble scannet med Nikon Coolscan V ED.
For some mysterious reason the last image of the sun in Image 2 is in the upper left corner. This had to be moved in Photoshop.
In order to obtain a nice smooth path I made a plot (in Excel) of the positions of the sun based on coordinates from Carte du Ciel. I put this curve in a separate layer in Photoshop and then moved each image of the sun up or down or sideways untill  the path was smooth and nice.

I think the result is reasonably exact, but in reality the sun would probably be a few degrees more to the left in the picture.

An early version of the picture (as published in the Norwegian magazine "Astronomi" no. 1 2006) without this correction is shown below:
Av en eller annen mystisk grunn er siste bildet av sola i bilde 2 havnet i øvre venstre hjørne. Dette måtte flyttes i Photoshop.
For å oppnå en pen og jevn kurve av solbilder lagde jeg et plott (i Excel) av posisjonene til sola basert på koordinater fra Carte du Ciel. Denne kurven la jeg i et eget lag i Photoshop og flyttet deretter hvert bilde av sola litt opp eller ned eller sideveis til solbanen var jevn og fin.

Resultatet er en rimelig god tilnærming, men i realiteten ville nok sola vært noen få grader lenger til venstre tror jeg.

En tidlig utgave av bildet ble publisert  i "Astronomi" nr 1 2006, uten disse finjusteringene. Denne versjonen er vist under:

Annular Solar Eclipse 2005

© 2005 Odd Høydalsvik